• Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Dõi tìm bóng Mẹ

 

Con muốn đi về ngược thời gian
Dõi tìm bóng mẹ thuở cơ hàn
Vườn xưa in bóng thời thơ mộng
Nặng gánh mẹ về buổi chợ tan.
Nay mẹ còn đâu nữa mẹ ơi !
Bơ vơ con lạc giữa dòng đời
Lớn khôn mới hiểu là đau khổ
Mới chạnh lòng nghe nhớ chơi vơi.
Gió thoảng qua chiều tiếng lá rơi
Âm vang thu đã hiện cuối trời
Bơ vơ lạc lõng mình con bước
Thầm gọi trong lòng tiếng “ Mẹ ơi !
 
Ý kiến bạn đọc