Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Cõi tạm vô thường

 

Thích Phước Ngọc

403223_281238335308977_1952683288_n

 Bởi đời cõi tạm vô thường

Nên người hãy sống yêu thương chân thành

Kiếp người ngắn ngủi, mong manh

Óan thù dừng lại, để dành nghĩa ân.

 ***

Bởi không tồn tại vĩnh hằng

Giận hờn, sầu muộn nên chăng giữa người?

Vị tha, buông bỏ… thảnh thơi

Thân tâm an tịnh- là nơi Niết bàn.

 ***

Bởi đời đâu có buộc ràng

Luyến lưu, tham ái chỉ càng khổ đau

Đêm qua, ngày cũng tới mau

Đắm mê cũng phải có ngày ngộ ra.

 ***

Bởi mang vọng tưởng ta bà

Mưu cầu danh tướng, khởi ra nghiệp trần

Nhớ câu “Sắc tức thị không”

Vô cầu, vô niệm, tâm trong hương Thiền.

Nguồn: Suối nguồn yêu thương

 
Ý kiến bạn đọc