Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Chú đại bi bản phiên âm Việt ngữ

 

 
Ý kiến bạn đọc