Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Chớ Buồn Bã Cả Ngày

 

Bạn vĩnh viễn không biết được
Cuộc sống phía trước đang đợi bạn với bao điều bất ngờ lớn

Ngày mai con đường dù còn phải đi bao xa
Còn bao nhiêu ải phải vượt qua
Còn bao nhiêu thời gian phải đếm

Bao nhiêu món ngon cần thưởng thức
Còn bao nhiêu người cần phải gặp
Còn bao nhiêu niềm vui phải trải qua

sapham8

Có vui có buồn mới là cuộc đời
Có đắng có ngọt mới là sự sống
Dù cho đau khổ như thếnào đi nữa
Hãy quên nó đi sau một giấc ngủ
Nếu cứ gánh mãi trên vai việc hôm qua
Thì chỉ làm mệt cho chính mình.

Hãy bỏ nó lại phía sau, và bước về phía trước
Bạn sẽ cảm nhận được hết giá trị của hạnh phúc hôm nay

Không có việc gì mà không thể tha thứ, cũng như không có người nào vĩnh viễn ở bên cạnh bạn

Có thể hiện tại bạn rất mệt
Nhưng con đường tương lai vẫn còn rất dài
Và bạn chớ quên đi tâm nguyện ban đầu.

Người khác nghĩ gì mình đâu thể làm chủ
Người khác làm gì mình đâu thể khống chế
Chỉ có một điều mình có thể làm
Chính là tận tâm tận lực làm tốt công việc của mình
Theo nguyên tắc của mình
Đi trên con đường của mình
Và sống tốt cho cuộc đời mình.

Giả sử có người ngược đãi bạn
Nhưng thời gian không ngược đãi bạn
Cuộc đời càng không ngược đãi bạn

Vạn Lợi Quán Như dịch

 
Ý kiến bạn đọc