images-2010-quy3-28___dai_lao_hoa_thuong_1_116784004

Hòa thượng thế danh là Nguyễn Văn Bình, sanh ngày 17 tháng 10 năm 1917 (02/09 Đinh Tỵ), tại xã Mỹ An Hưng (Cái Tàu Thượng), huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (Đồng Tháp). Là con út trong gia đình có sáu anh chị em.

Bài đã đăng:

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Câu đối tưởng niệm Đại lão Hòa thượng thượng TRÍ hạ TỊNH

 

Cung kính đảnh lễ chư tôn đức Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến!!!

Cung kính đảnh lễ giác linh Đức Đại Lão Hòa Thượng Viện chủ Chùa Vạn Đức!!!

Với tất cả lòng thành kính nhất!!!

 

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu khể thủ!!!

 

1. Tăng-Ni Việt Nam, kính cẩn tiễn đưa Người đức độ;

Phật Tử Thế Giới, ngậm ngùi phục bái Đấng từ bi.

 

2. TRÍ chẳng sợ gian nguy, đêm ngày dồn tâm dịch kinh, VẠN cổ lưu danh, truyền trao Phật Giáo;

   TỊNH không màn mệt nhọc, tháng năm tận lực giáo hóa, ĐỨC thiên tích phát, bảo hộ Việt Nam.

 

3.  TRÍ hiển bình đẳng tướng, phương tiện môn khai, NHẬT liễu tứ đại giai không, VẠN cổ siêu thông, lịch kiếp trang nghiêm, THIỆN lưu thế thế;

TỊNH ngộ kim cang tánh, tùy duyên lộ nhập, BÌNH đạt ngũ uẩn vô ngã, ĐỨC dung viên diệu, thiên thu diễm trác, CHÁNH nhuận sanh sanh.

 

4. VẠN chuyển sơn hà, hướng Tăng-Ni xóa tan khách trần giả huyễn, TRÍ chứng bồ đề;

    ĐỨC lưu vũ trụ, khuyên Phật tử vẹt xua bóng tối hôn mê, TỊNH hóa thân tâm.

 

5. Trời khóc vỡ gan, ai cũng khóc;

Đất buồn nát ruột, mọi người buồn.

 

6. TRÍ, chín mươi tám năm, nào dịch kinh sáng tác, rõ bản tánh Di Đà, công đức nghìn năm, tỏa cùng Nhật Nguyệt;

   TỊNH, sáu mươi chín hạ, nọ thuyết pháp độ sinh, chứng chân tâm Bồ Tát, giới hạnh muôn thuở,  soi khắp càn khôn.

 

7. Non nước nhớ ơn Người xuất chúng;

Đạo pháp lưu truyền Bậc chân tu.

 

 

Chùa Phật Đà, Úc Châu; Thứ Ba, ngày 01-04-2014; nhằm 02-03-Giáp Ngọ

 

Môn hạ Tổ Đình Kim Huê, Sa-đéc

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

 
Ý kiến bạn đọc