Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Cách Nhận Biết Một Nam Nhi Có Phẩm Chất Xấu

 

phapbao-nam nhi

PBO – Thứ nhất  – Sống không có mục tiêu, sống cho qua ngày đoạn tháng.

Thứ hai – Khi làm việc thì luôn nghĩ cá nhân mình  đạt được lợi ích gì trong đó.

Thứ ba  – Sống không có đạo nghĩa, qua cầu rút ván.

Phát hiện 4 – Không chung thủy từ tinh thần cho đến thân thể với người bạn đời.

Phát hiện 5 – Không hiếu thuận với người thân và tiền bối.

 

Vạn Lợi 

(Dịch từ qq.com)

 
Ý kiến bạn đọc