Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Ca khúc : Quyết về Tây Phương Cực Lạc

 

     Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu , con theo cha Di Đà về Tây Phương Cực Lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang , tiếng chim ca lân tần hót, người về thế giới Tây Phương hóa thân hoa sen nhiệm mầu.

     Luôn xin tu đêm ngày, lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà chí không phai chẳng sờn , đời này nguyện vãng Tây Phương, chí tâm quy y trì giới , đời này nguyện vãng Tây Phương sống lâu an vui đời đời …..

     Con sẽ theo cha quyết đến Tây Phương , con sẽ theo cha quê hương Tây Phương quê hương nhiệm mầu, quê hương tuyệt vời gió pháp mưa hoa , ôi suối cũng reo ca muôn ngàn câu thuyết pháp thấm sâu nhiệm mầu , muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta , soi sáng tâm ta bao tham sân si vô minh diệt tận , trí sáng tâm khai , ta chứng đắc Vô Sanh sang bờ kia giải thoát khói quang thường tịch.

    Tâm khinh an muôn đời vì ta luôn nghe pháp, Tây Phương chi an lành từ nay không đọa đầy, thành Bậc Chánh Giác ngôi cao cứu muôn sinh linh đồ thán , nguyện vào sinh tử đau thương chúng sinh vô biên độ tận

 
Ý kiến bạn đọc