Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Bộ tượng thập bát La Hán

 

T. Nhuận Thường

“Thập bát La Hán” là đề tài… không năm tháng, triết lý ấy đã gợi bao cảm xúc cho những nhà điêu khắc, họa sĩ. Có rất nhiều tác phẩm suất sắc, độc đáo. Bộ tượng Thập Bát La Hán dưới đây là  một trong những bộ tượng  được xem là sống động nhất. Kính mời quý vị thưởng lãm.


La Hán Trường Mi (Ajita)

Ngắm đời …ngắn ngủi trôi đi
Ấy là La Hán trường mi rất hiền

LH Tọa Lộc (Pindolabhārad)

Vắt chân ngồi tựa lưng Nai
Bỏ quên quá khứ vị lai mất rồi

LH Tĩnh tọa (Nakula)

Tay ôm bình bát… Ngài ngồi
Vô tư…mà nhớ kiếp người mong manh

LH Khoái Nhĩ (Nāgasena)

Tai nghe muôn vạn khổ sầu
Được, mất …mặc kệ, lo âu mà gì

LH Thác Tháp (Subinda)

Tay nâng chiếc Tháp liên hoa
Như nâng vũ trụ trong tòa pháp Không

LH Khai Tâm (Jivaka)

Vì đời còn lắm tham sân
Cho nên La Hán …khai tâm để mà…

LH Phục Hổ (Dharmatrāta)

Hổ kia chúa tể sơn lâm
Mau mau đổi tánh chuyển tâm theo Ngài

LH Khánh Hỷ (Kanakavatsa)

Thảnh thơi trong chốn bụi hồng
nụ cười hỷ lạc cõi lòng thênh thang

LH Hàng Long (Nandimitra)

Rồng kia vùng vẫy mây trời
về đây phủ phục Ta ngồi ..oai phong

LH Bố Đại (Angada)

Vai mang một túi …tình thương
niềm vui trổ nụ trên đường độ sanh

LH Quá giang (Bhadra)

Nơi đâu vắng bóng Phật Đà
Ngài về hoằng hóa vượt qua khổ sầu

LH Tiêu sư (Vajraputra)

Vui đùa sư tử con ư ?
Ấy là La Hán Tiêu sư thật rồi

LH Ba Tiêu (Vanavāsin)

Ơ kìa La Hán Ba Tiêu
Hình như Ngài cũng …đăm chiêu sự đời ?

LH Thám Thủ (Panthaka)

Tọa thiền chỉ thấy… Tâm thôi
Xả thiền thấy cả đất trời… nhẹ tênh

LH Trầm Tư (Rāhula)

Phải chăng nhân thế trầm phù ?
Sao La Hán mãi…trầm tư thế này

LH Kháng Môn (Cullapatka)

Muốn vào được cửa Vô Môn
Dễ thôi, … tẩy tịnh tâm hồn rồi qua

LH Kỵ Tượng (Kalica)

Lần theo dấu vết chân Voi
Để nghe diệu pháp sáng soi nẻo về

LH Cử Bát (Kanakabharadvāja)

Tay dâng chiếc Bát …lên trời
Để luôn phụng sự cõi đời lầm than

 Nguồn: nghethuatphatgiao.com

 
Ý kiến bạn đọc