Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Ấn Độ: Bắt Đầu Chương Giảng Pháp Kalachakra

 

PBO – Chương trình thuyết giảng Phật pháp hàng đầu, Kalachakra (Dhuekhor Wanghchen/ Luân hồi) đã được bắt đầu vào sáng ngày 2/1/2017 tại Bodh Gaya, Bihar (Ấn Độ), do Đạt Lai Lạt Ma chủ trì.

jan-17-b04-h01

Chương trình giảng pháp lần thứ 34 này được tổ chức và tài trợ bởi chính phủ lưu vong Tây Tạng.

Hơn một trăm ngàn khách hành hương đủ mọi quốc tịch đã không quản đường xá, khó khăn, gian nan đã đến Ấn Độ để tham dự chương trình giảng pháp kéo dài 12 ngày này.

Phát biểu tại sự kiện Kalachakra lần này, Đạt Lai Lạt Ma nói: “Tôi không thể diễn tả được ngày hôm nay tốt lành như thế nào. Hàng triệu người đã tham dự và nhận quán đảnh trong những năm qua”.

Trước khi bắt đầu chương trình Kalachakra, Đạt Lai Lạt Ma cùng với các nhà sư của Chùa Namgyal và các lạt ma cao cấp đã tổ chức một số nghi lễ như cầu nguyện, làm mạn-đồ-la bằng cát và một số nghi thức khác. Từ 5/1 – 8/1, Đạt Lai Lạt Ma sẽ có 4 ngày giảng pháp căn bản về một số nội dung như: hướng dẫn đến cách sống Bồ tát của Shantideva (chodjug) và cách thức thiền (gomrim barpa).

Vào ngày 9/1, các nhà sư Chùa Namgyal sẽ biểu diễn vũ đạo nghi lễ Kalachakra. Đạt Lai Lạt Ma sẽ ban đảnh Kalachakra từ ngày 10/1 – 13/1. Kể từ năm 1954, nhà lãnh đạo tâm linh Tây Tạng này đã ban 33 đảnh Kalachakra, lần đầu tiên là ở Norbulingka và lần cuối cùng là vào năm 2014 ở Ladakh.

Dân Nguyễn

(Dịch từ Phayul)

 
Ý kiến bạn đọc