Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

108 Lời tự tại (Tập I)

 

>>> 108 Lời tự tại (Tập II)

hoa

聖嚴法師108自在語(第一集)

108 LỜI TỰ TẠi  của pháp sư Thánh Nghiêm (Tập I)

提昇人品

Nâng cao phẩm chất cuộc sống

需要的不多,想要的太多。 Điều cần có bao nhiêu, sao mong muốn lại quá nhiều.
知恩報恩為先,利人便是利己。 Biết ơn đền ơn phải trước hết, giúp người đâu khác giúp chính mình.
盡心盡力第一,不爭你我多少。 Tận tâm tận lực là trên hết, không tranh người ít kẻ nhiều.
慈悲沒有敵人,智慧不起煩惱。 Từ bi thì không có kẻ thù, trí tuệ thì không khởi phiền muộn.
忙人時間最多,勤勞健康最好。 Người bận rộn là người có nhiều thời gian nhất, người cần cù là người sức khỏe tốt nhất.
布施的人有福,行善的人快樂。 Người bố thí thì có phước, người hành thiện được an lạc.
心量要大,自我要小。 Tâm lượng phải lớn, cái tôi phải nhỏ.
要能放下,才能提起。提放自如,是自在人。 Biết để xuống thì mới nhấc lên được, cũng như vậy người biết buông xả và nhấc lên đúng lúc là người tự tại.
識人識己識進退,時時身心平安;知福惜福多培福,處處廣結善緣。 Biết mình biết người biết tiến thoái, thân tâm lúc nào cũng bình an; biết phước quý phước vun bồi phước, duyên lành đem đến cho mọi người.
提得起放得下,年年吉祥如意;用智慧種福田,日日都是好日。 Biết gánh vác, biết buông xả mỗi năm đều như ý cát tường; biết dùng trí huệ nuôi trồng phước lành, thì mỗi ngày đều là những ngày tốt đẹp.
身心常放鬆,逢人面帶笑;放鬆能使我們身心健康,帶笑容易增進彼此友誼。 Để thân tâm nhẹ nhàng, gặp ai cũng nên mỉm cười; vì sự nhẹ nhàng mới làm cho thân tâm khỏe mạnh, nụ cười sẽ làm cho chúng ta càng thêm thân thiện.
話到口邊想一想,講話之前慢半拍。不是不說,而是要惜言慎語。 Trước khi nói cần đắn đo suy nghĩ, lời chậm một chút cũng không sao. Không phải không nói, mà phải thận trọng lời nói.
在生活中,不妨養成「能有,很好;沒有,也沒關係」的想法,便能轉苦為樂,便會比較自在了。 Trong cuộc sống, nên tập dần ý nghĩ: “Nếu có thì rất tốt, nếu không có thì cũng không sao”, nếu làm được như vậy thì sẽ biến khổ thành vui, cuộc sống luôn tự tại.
四安:安心、安身、安家、安業。 Cần bốn điều an là: Tâm an, thân an, nhà an, nghề nghiệp an.
四要:需要、想要、能要、該要。 Bốn điều lấy là: cần lấy, muốn lấy, có thể lấy, nên lấy.
四感:感恩、感謝、感化、感動。 Bốn loại cảm: Cảm ơn, cảm tạ, cảm hóa, cảm động.
四它:面對它、接受它、處理它、放下它。 Bốn thái độ trước một sự việc: đối diện nó, chấp nhận nó, giải quyết nó, buông xả nó.
四福:知福、惜福、培福、種福。 Bốn điều phước: biết phước, quý phước, bồi dưỡng phước, vun trồng phước.
能要、該要的才要;不能要、不該要的絕對不要。 Những điều có thể lấy, nên lấy thì mới lấy; Những điều không thể lấy, không nên lấy thì tuyệt đối không lấy.
感恩能使我們成長,報恩能助我們成就。 Biết ơn giúp chúng ta trưởng thành, báo ơn giúp chúng ta thành tựu.
感謝給我們機會,順境、逆境皆是恩人。 Lòng biết ơn thường cho chúng ta cơ hội tốt, dù gặp người cho thuận duyên hay nghịch duyên đều là ân nhân của chúng ta.
遇到好事,要隨喜、讚歎、鼓勵,並且虛心學習。 Gặp việc tốt, phải tùy hỷ, tán thán, khích lệ và khiêm tốn học hỏi.
少批評、多讚美,是避免造口業的好方法。 Ít phê phán, thường khen ngợi, là phương pháp hay để tránh tạo khẩu nghiệp.
平常心就是最自在、最愉快的心。 Tâm bình thường chính là tâm tự tại, an lạc nhất.
踏實地走一步路,勝過說一百句空洞的漂亮語。 Làm một việc hữu ích thực tế còn hơn nói một trăm câu hoa mỹ mà vô nghĩa.
知道自己的缺點愈多,成長的速度愈快,對自己的信心也就愈堅定。 Biết được khuyết điểm của mình càng nhiều, thì mức độ trưởng thành càng nhanh, tự mình có niềm tin thì cuộc sống càng kiên định vững chắc.
多聽多看少說話,快手快腳慢用錢。 Cần nghe nhiều xem nhiều, nhưng nói năng ít lại; cần nhanh tay nhanh chân nhưng cẩn thận việc tiêu tiền.
唯有體驗了艱苦的境遇,才會有精進奮發的心。 Chỉ sau khi trải nghiệm cảnh ngộ gian khó, mới có được tâm tinh tấn chấn phấn.
踏踏實實做人,心胸要廣大;穩穩當當做事,著眼宜深遠。 Người sống thật thà thực tiễn, tâm lượng rộng lớn; người ấy làm việc gì cũng ổn định, có tầm nhìn sâu rộng.

享受工作

Hưởng thụ công việc

忙而不亂,累而不疲。 Bận mà không rộn, mệt mà không mỏi.
忙得快樂,累得歡喜。 Bận mà vui vẻ, mệt mà hoan hỷ.
「忙」沒關係,不「煩」就好。 Tuy bận rộn nhưng không sao cả, đừng biến nó thành buồn phiền là được.

 

 
Ý kiến bạn đọc