Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

您有 1 条未读消息

 

人生

不会完全称心

 

生活

很难处处如意

 

朋友

不比高低

要相互真诚

 

穿着

不比贵贱

要合身得体

 

房屋

不比大小

要舒适温暖

 

身体

不比胖瘦

要健康无恙

 

财富

不比多少

要节俭会理

 

车子

不比名气

要一路平安

 


长相

不比美丑

要心态平衡

 

 

生活

不比奢侈

要知足常乐

 

 

 

http://mp.weixin.qq.com/

 
Ý kiến bạn đọc