Chưa có thông tin tác giả

 
 
  • Hội quán thư pháp Thạch Thiện
 
 

Ươm mầm trí tuệ

 

Thích Minh Tuệ

Vì Tuệ nghiệp bốn phương đều tụ hội
Chư Tăng Ni Phật Tử thảy về đây
Dắt dẫn nhau trong hành trình giác ngộ
Đồng học tu, rạng ánh sáng Như Lai.

Tiếng chuông mõ giục hồn ai tỉnh mộng
Lời ngân nga đượm chân lý cao sâu
Nước dương chi tẩy nghiệp trần bụi bặm
Về bên nhau, hợp thể tánh nhiệm mầu.

Từng bước chân nở hoa sen thanh thoát
Từng cái nhìn thân thiện vẹn cảm thông
Từng nụ cười trong vô biên hỷ lạc
Từng câu chào gói trọn cả niềm thương.

Như cùng tử nay trở về bảo sở
Giũ bụi đường chợt hiểu : Ta là ai
Khỏi lưu lạc nơi đầu đường, xó chợ
Thế đàng hoàng chia gia sản Như Lai.

Công phu sáng, thân tâm nhiều năng lực
Vận động nhiều cho thêm sức dẻo dai
Người con Phật đủ đầy tâm và sức
Để thăng hoa bao Phật sự lâu dài.

Bậc cao thấp trước sau chia năm hạng
Cốt làm sao ứng hợp việc tiến tu
Để trọn vẹn tiếp thu Thầy Cô giảng
Vầng hào quang chiếu rọi, xóa mây mù.

Bao trăn trở, tâm tư, điều nghi vấn
Bấy lâu nay chất chứa ở trong lòng
Nay duyên phước được giải nghi tường tận
Pháp thấm nhuần thỏa khao khát, chờ mong.

Nghe tiếng chuông bao duyên trần gác lại
Ta quay về nhận diện chủ nhân ông
Hơi thở nhẹ, tâm an bình vững chãi
Bao muộn phiền liền vắng bặt, rỗng không.

Lời Phật dạy trên bước đường Giác Ngộ
Hãy miệt mài, tinh tấn chớ buông lơi
Cho bản thân và chúng sanh được độ
Tuệ sáng soi làm tốt Đạo – đẹp Đời.

Trăng Tâm Ấn soi đường về quê cũ
Kệ Hoa Nghiêm gội phiền não trần lao
Gươm Kim Cang trừ tà ma quỷ mị
Bát Nhã thuyền chuyên chở khách trần ai.

Kính tri ân cơ duyên lành hội ngộ
Bao tình thương, bao kinh nghiệm trao truyền
Bao hành trang giúp con qua biển khổ
Tiếp hậu lai, người học Đạo hữu duyên.

Bắc Mỹ mùa hè 2012

Nguồn: Cảm tác về Khóa Tu Học Bắc Mỹ lần 2, Santa Clara, 02-06/08/2012

 
Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chủ đề