LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

Hôm nay nhân ngày Phật thành đạo, tất cả Tăng Ni tụ hội về chánh điện lễ kỷ niệm Phật thành đạo. Chúng tôi nhận thấy người sau đặt nặng ngày Phật đản sanh hơn ngày Phật thành đạo. Ngày Phật đản sanh tất cả chùa chiền đều tổ chức huy hoàng, còn ngày Phật thành đạothì im lặng đơn sơ.

 


Trung Quốc: Khu Di Tích Phật Giáo Long Môn Giành Giải UNWTO Lần Thứ 14

PBO - Khu hang động Long Môn thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nổi tiếng với nghệ thuật Phật giáo cổ, đã giành giải thưởng cho sự cải tiến chính sách và quản lý công từ Tổ chức Du lịch Thế giới Liên hiệp quốc (UNWTO).

 


15th Sakyadhita International Conference,

The conference theme, “Contemporary Buddhist Women: Contemplation, Cultural Exchange & Social Action,” highlights the diversity of contemporary Buddhist women throughout the world.