Không Biết Không Có Tội : Đức Phật Đã Trả Lời Như Thế Nào ?

Thường người vô minh, hồ đồ, chính là những người chịu tổn hại lớn nhất, bởi vì họ không thể thông qua phân tích của tự thân mà hiểu được bối cảnh, cũng như không lường trước được hậu quả của sự việc

 


10th Anniversary of Victoria’s Religious Instruction in Schools Program

On 22 November, the Buddhist Council of Victoria (BCV) celebrated the 10th anniversary of the “Special Religious Instruction” (SRI) in schools program at the Buddhist Society of Victoria.