• Một trong những pháp khí quan trọng cho việc thờ cúng, giáo hóa của ngôi chùa ở Việt Nam là Đại Hồng Chung (quả chuông). Ngoài ý nghĩa mang tính tâm linh, quả chuông còn ẩn chứa ý nghĩa nhân văn giáo dục rất sâu sắc.

  • Ngũ Bộ Chú là một nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm có 5 Chú Đà La Ni là : Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn

  • Bạn giúp người khác cắt sợi dây, người khác lại đá văng chiếc ghế của bạn Người tốt làm việc gì cũng lo ngại mắc lòng người khác, Luôn nghĩ tốt cho người khác, luôn nghĩ mọi người đều tốt, nên trong lòng không có đề phòng.Quan Âm Ngũ Bộ Chú

Ngũ Bộ Chú là một nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm có 5 Chú Đà La Ni là : Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn

 


15th Sakyadhita International Conference,

The conference theme, “Contemporary Buddhist Women: Contemplation, Cultural Exchange & Social Action,” highlights the diversity of contemporary Buddhist women throughout the world.