Tụng Kinh Giảm Bớt Stress

PBO - Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo của Hong Kong đã chỉ ra những ảnh hưởng tích cực của việc tụng kinh trong trị liệu tâm lý.

 


5 Ngôi Chùa Phật Giáo Bạn Phải Đến Trong Đời

PBO - Là tôn giáo lớn trên thế giới, Phật giáo là một trong những hệ thống đức tin có sức ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu. Định hình từ cách đây hơn 2.500 năm, những giáo lý về con đường thoát khổ của Phật giáo đã được truyền đến mọi ngóc ngách của trần gian kể từ khi tôn giáo này ra đời.

 


15th Sakyadhita International Conference,

The conference theme, “Contemporary Buddhist Women: Contemplation, Cultural Exchange & Social Action,” highlights the diversity of contemporary Buddhist women throughout the world.