Pakistan: Sẽ Trưng Bày Nghệ Thuật Gandhara Tại Lễ Vesak Ở Sri Lanka

PBO - Hôm thứ tư, ngày 22/3/2017, Pakistan cho hay, họ sẽ tham gia và trưng bày các di vật Phật giáo và Gandhara tại Lễ Vesak kéo dài 3 ngày ở Colombo, Sri Lanka.

 


15th Sakyadhita International Conference,

The conference theme, “Contemporary Buddhist Women: Contemplation, Cultural Exchange & Social Action,” highlights the diversity of contemporary Buddhist women throughout the world.